Kontrola jakości w transporcie leków w aspekcie temperatury.

Paź 27, 2023 Biznes

Współczesny świat, a zwłaszcza gospodarka oparta jest na jakości. To właśnie dzięki temu, przedsiębiorstwa starają się być konkurencyjne względem siebie, co ostatecznie przekłada się na zadowolenie klienta. 

Jakość, jak ją kontrolować?

Zdecydowana większość organizacji ma wdrażane narzędzie związane z ciągłym doskonaleniem, czyli permanentną poprawą jakości. Szeroko rozumiana logistyka wcale nie jest w tej materii wyjątkiem. Jednak w przeciwieństwie do przedsiębiorstwa produkcyjnych, branża transportowa jest branżą usługową, w związku z czym normy i narzędzie jakościowe muszą mieć tu swoją specyfikę. Transport leków to bardzo trudna do zrealizowania usługa. 

Idealnym przykładem na jakość w transporcie jest szeroko rozumiana logistyka leków i innych medykamentów. Branża farmaceutyczna obarczona jest wielką ilością norm i ustawowych ograniczeń, których najważniejszym zadaniem, jest zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktu, czyli lekarstwa. 

Transport medyczny – specyfika branży

Przedsiębiorstwa transportowe, które mogą zaoferować transport medyczny, muszą spełniać wiele obostrzeń wśród których jedną z najważniejszych jest transport leków w odpowiedniej temperaturze, wilgotności i nasłonecznieniu. Tego typu kryteria logistyczne mają dość spory wpływ na koszty usługi. Pamiętać jednak należy, ze każde, nawet minimalne ustępstwo, ustępstwo od zakładanych norm temperatury może wpłynąć na substancje, zarówno aktywne jak i pomocnicze, znajdujące się w medykamencie. Oczywiście o wpływie, na konsekwencje takich ewentualnych fizyko-chemicznych zmian nie ma potrzeby nikogo informować. W najlepszym wypadku lek stanie się nieaktywny, ale w sporej liczbie substancje mogą stać się trujące, z czego ostateczny klient, czyli pacjent raczej nie byłby zadowolony. 

Przepisy dotyczące transportu specjalnego

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia dotyczące Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej produktów leczniczych wymusza na firmach spedycyjnych, które prowadzących obrót hurtowy tymi produktami, obowiązek mapowania temperatury przestrzeni ładunkowej samochodów przeznaczonych przewożenia leków. W przestrzeni ładunkowej utrzymywana jest temperatura w zakresie 15 – 25°C lub 8 – 15°C w zależności od konkretnego ładunku medycznego. Leki, które wymagają transportu w mniejszej temperaturze czyli 2°C – 8°C, przewożone są specyficznym transportem dedykowanym dla takich temperatur. Warto zaznaczyć, że zagadnienie temperatury transportu leków zostało opracowane normie, PKN-DIN SPEC 91323: 2019-08 obowiązującej, jak widać z przedrostka DIN także i u naszego zachodniego sąsiada. Kontrola jakości w takiej sytuacji, opiera się na przedstawionym powyżej standardzie. Osoba kontrolująca temperaturę musi systematycznie obserwować zamieszczone w przestrzeni ładunkowej czujniki. Ich rozmieszczenie zostało opracowane w tejże normie. Co ciekawe norma ta, daje także kontrolerowi jakości narzędzia obliczeniowe w związku z temperaturą zewnętrzną, tak zróżnicowana w naszej strefie klimatycznej. Temperatura na zewnątrz powinna być mierzona co najmniej przez cztery czujniki rozmieszczonych, które powinny być umieszczone 100 mm od powierzchni kabiny. Rozmieszczeniu punktów pomiarowych temperatury wewnątrz kabin uzależnione jest od wymiarów komór ładunkowych. Kontroler, zgodnie z normą, powinien badać temperaturę przy określonych prędkościach obrotowych zamontowanego urządzenia chłodniczego lub grzewczego w zależności od temperatury na zewnątrz pojazdu. 

Oczywiście, podczas transportu nie ma potrzeby podróży kontrolera jakości leków, gdyż dzięki połączeniu można w dowolnym miejscu obserwować, a także ewentualnie korygować, temperaturę transportu medycznego. 

Przez Aleksander

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *