Czy pożyczka udzielona wspólnikowi podlega PCC?

Lis 30, 2022 Biznes, Polityka, Praca

Będące rodzajem umowy cywilnej pożyczki podlegają prawu podatkowemu, a w szczególności podatkowi PCC i  podatkowi od towarów i usług. Nie zawsze jednak pożyczka udzielona pożyczkobiorcy skutkuje obowiązkiem podatkowym. O jakich przypadkach mowa? 

Pożyczka spółki dla wspólnika a podatek PCC i podatek VAT

Zanim jednak przybliżymy temat podmiotów zwolnionych z obowiązku podatkowego, warto poznać podstawowe informacje na temat podatku PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych) i VAT w kontekście pożyczek udzielanych jednorazowo lub sporadycznie, w tym pożyczek udzielanych przez spółkę dla wspólników. 

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej pożyczkobiorca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki zobowiązany jest do złożenia w urzędzie skarbowym (właściwym dla miejsca zamieszkania) deklaracji PCC-3. W tym samym terminie należy również uiścić należny podatek liczony według stawki 0,5% od kwoty udzielonej pożyczki. 

Są jednak wyjątki, o których mówi art. 2 pkt 4 ustawy PCC, w myśl których, jeżeli przy okazji pożyczki pojawia się podatek VAT (podatek od towarów i usług) wówczas nie występuje podatek PCC. Innymi słowy mówiąc, oba podatki nie mogą występować razem. 

Pożyczka udzielona udziałowcom przez spółkę 

Pozostając w temacie podatku warto

przede wszystkim podkreślić fakt, że co prawda pożyczka (czy to dla osoby prywatnej, czy też pożyczka spółki dla wspólnika) podlega regulacjom podatku VAT, jednak zgodnie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT objęta jest zwolnieniem przedmiotowym.

Co to oznacza w praktyce? 

Same korzyści zarówno dla pożyczkobiorcy, jak i dla podmiotu udzielającego pożyczki. Dlaczego? 

W myśl przepisów, jeżeli podmiot udzielający pożyczki korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, osoba otrzymująca pożyczkę jest z kolei zwolniony z podatku PCC. 

A co za tym idzie, pożyczka udzielona spółce dla wspólnika nie obciąża podatkiem żadnej ze stron. 

Pożyczka spółki dla wspólnika wzór 

W przypadku, kiedy kwota pożyczki (niezależnie od tego czy udzielana jest wspólnikowi przez spółkę czy odwrotnie) opiewa na kwotę minimum tysiąca złotych należy zadbać o formę pisemną umowy. Tworząc pismo warto zadbać o to, by sporządzona umowa pożyczki była zgodna z dokumentem wzorcowym, jakim  jest umowa pożyczki wspólnika dla spółki z o.o wzór stworzonym przez doświadczoną w temacie kancelarię. Podobnie w przypadku pożyczki udzielonej wspólnikowi przez spółkę, warto sięgnąć po stosowny wzór umowy. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć ewentualnych błędów. Tym bardziej, że w zależności od funkcji wspólnika w spółce zależeć będzie nie tylko forma umowy, ale również niezbędne formalności i procedury. 

Sprawdź również: Czy pożyczka od wspólnika podlega VAT?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *