Jak rozliczyć odsetki od pożyczki dla wspólnika?

Gru 1, 2022 Biznes, Prawo

W sytuacji, kiedy spółka udziela swojemu wspólnikowi pożyczkę, działanie to podlega określonym prawom i rozliczeniom z racji transakcji zachodzącej między podmiotami powiązanymi. Ciekawą kwestią poruszaną przy okazji tego rodzaju pożyczki jest rozliczenie odsetek. 

O ile pożyczka udzielana przez spółkę swojemu wspólnikowi jest neutralna podatkowo, a co za tym idzie jest zwolniona przedmiotowo zarówno z podatku VAT, jak i podatku PCC, o tyle w przypadku odsetek koniecznym jest ich prawidłowe rozliczenie. W jaki sposób? 

Rozliczenie odsetek – metody rozliczeń 

W przypadku pożyczek, zgodnie z polskim prawem, rozliczenie powstałych odsetek przez pożyczkodawcę traktowane jest jako przysporzenie. Rozliczenie naliczanych w trakcie trwania umowy pożyczki odsetek może nastąpić na dwa sposoby. Z jednej strony skuteczną metodą jest rozliczenie odsetek poprzez ich bezpośrednią wypłatę. Z drugiej strony pożyczkodawca może zdecydować się na kapitalizację odsetek. 

Rozliczenie odsetek – czym jest kapitalizacja odsetek? 

Kapitalizacja odsetek, o której mowa, to nic innego, jak dopisanie należnych z tytułu udzielonej pożyczki odsetek do głównego zobowiązania (kapitału). 

Dopisane do kwoty głównej odsetki jednocześnie podwyższają podstawę pożyczki, od której naliczane będą kolejne kapitalizacje odsetek. W efekcie oprocentowanie pożyczki po przeprowadzonym procesie kapitalizacji będzie naliczane od powiększonej o należne odsetki podstawy zobowiązania finansowego. 

Warto pamiętać, że im częściej przeprowadzana jest kapitalizacja odsetek, tym bardziej wzrasta kwota, jaką przyjdzie oddać pożyczkobiorcy. 

Kapitalizacja odsetek od pożyczki wzór 

Kapitalizacja odsetek z pozoru może wydawać się procesem skomplikowanym, jednak korzystając z prostego wzoru na kapitalizację, rozliczenie stanie się znacznie prostsze. W przypadku trudności w rozliczeniu odsetek i kapitalizacji, jak również trudności  podczas tworzenia dokumentu, jakim jest umowa pożyczki wspólnika dla spółki z o.o wzór, jaki możemy znaleźć w sieci lub w doświadczonej kancelarii sprawią, że tematy pożyczek i ich rozliczeń staną się jasne i zrozumiałe. 

Kapitalizacja odsetek może być obliczana według wzoru K=K0 * (1 + r/m) Mn, gdzie:

K, to kapitał końcowy (czyli oszczędności powiększone o naliczone odsetki);

K0, to kapitał początkowy (czyli kwota pożyczki);

r, to nominalna roczna stopa procentowa

-m, to liczba kapitalizacji przeprowadzanych w ciągu roku;

n – czas trwania pożyczki (wyrażony jako wielokrotność okresów kapitalizacji odsetek). 

Rozliczenie odsetek – przychód spółki i koszt wspólnika 

Odsetki wynikające z udzielonej wspólnikowi przez spółkę pożyczki stanowią dla pożyczkodawcy (w tym przypadku spółki) przychód. Z kolei dla pożyczkobiorcy (w tym przypadku wspólnika) stanowią koszt uzyskania przychodu. Zgodnie z prawem podatkowym każdy przychód powinien być ponadto rozliczony podatkiem dochodowym w urzędzie skarbowym właściwym dla siedziby spółki. 

Sprawdź również: Czy pożyczka od wspólnika podlega VAT?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *