Umowa darowizny udziałów wzór – co warto wiedzieć?

Paź 29, 2022 Biznes, Prawo

Darowizna udziałów w spółce z o.o. Jest jak najbardziej możliwa. Podobnie jak udziały spółki można sprzedać, również można je darować. Warunkiem skuteczności jest dopełnienie formalności związanych z formą umowy darowizny i jej postanowień. Warto zatem skorzystać z wzoru umowy, by nie popełnić błędu formalnego.

Wzór umowy darowizny

Darowizna to dość popularny sposób przeniesienia własności rzeczy jak i praw. Umowa darowizny udziałów wzór w spółce jest regulowana przepisami. Podobnie jak w przypadku sprzedaży udziałów również zmiany właścicielskie w drodze darowizny wymagają zgłoszenia do KRS, płacenia podatków, złożenia informacji spółce. Ograniczenia w darowaniu i sprzedaży udziałów uzależnione są od zapisów umowy spółki a dalej od zgody spółki lub właściwego jej organu, wspólników na dokonanie darowizny lub zbycia. Jeśli dopełnimy formalności wynikających z umowy spółki pozostaje sporządzenie właściwej umowy darowizny udziałów. Co do zasady umowa darowizny powinna posiadać formę aktu notarialnego. Jest od tego wyjątek, jakim jest faktyczne przejęcie przedmiotu darowanego przez osobę obdarowaną. Tyczy się to również udziałów w spółce. Należy jednak pamiętać, że brak aktu notarialnego nie zwalnia z obowiązku formy pisemnej z poświadczonymi notarialnie podpisami, czyli formy umowy zarezerwowanej kodeksem spółek handlowych dla umowy zbycia udziałów. Dopiero spełnienie tych warunków czyni umowę skuteczną.

Istotnym elementem umowy darowizny jest wyraźny, jednoznaczny zapis iż darczyńca przekazuje – daruje określone udziały w spółce na rzecz obdarowanego, a obdarowany je przyjmuje. Sama umowa nie wystarczy, aby weszła w życie, niezbędne jest poinformowanie spółki o objęciu udziałów przez nowego wspólnika. Nie ma przeszkód aby zawiadomienia o zawarciu umowy darowizny udziałów dokonał zbywca. Od chwili dotarcia do spółki zawiadomienia nowy wspólnik może uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników i w pełni sprawować swoje prawa.

Bieg umowy darowizny

Oprócz uskutecznienia umowy darowizny istotne jest dokonanie zmian w KRSie. Zarząd spółki obowiązany jest uaktualnić księgę udziałów na mocy 188 artykułu kodeksu spółek handlowych. W księdze wpisywane jest imię i nazwisko lub firma wspólnik, jego adres lub siedziba. Zamieszczana jest też informacja określająca ilość nabytych udziałów i ich wartość nominalną. Jeśli darczyńca zbył jedynie część swoich udziałów aktualizacji podlega także wpis o wspólniku darczyńcy.

Zmiany w KRS wymagane są wówczas, gdy zmiany właścicielskie dotyczą 10% udziałów. Wypelnic należy wtedy formularze KRS-Z3 i KRS-ZE, gdy jednak zmiany dotyczą mniejszej ilości niż 10% wówczas wystarczy nowa lista wspólników. Zgłoszenia do KRS podlegają opłatom skarbowym. Ponadto umowa darowizny udziałów wymaga rozliczenia z fiskusem. Wysokość podatku od darowizny zależy od kilku czynników, zwłaszcza od tego do jakiego kręgu grupy podatkowej zaliczony jest nabywca, obdarowany. Grupy podatkowe są regulowane przepisami ustawy o podatku od spadków i darowizn. Co ważne darowizna nie podlega opodatkowaniu jeśli nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Poza rozliczeniem obdarowanego również darczyńca ma obowiązki wobec fiskusa w postaci złożenia w ciągu miesiąca od zawarcia umowy darowizny zeznania podatkowego formularzem SD-3. 

Przez admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *